Výsledky závodu v Dolní Rovni

Za horkého počasí se na suché trati závodu zúčastnilo 80 závodníků. Podívejte se na výsledky: Výsledky Dolní Roveň.xlsx (106853)

13.09.2016 - Dolní Roveň

Již za týden se jede oblíbený roveňský závod - mrkněte na propozice a přijeďte si zazávodit:

Propozice Dolní Roveň.pdf (721608)

9.6.2015 - Dolní Roveň

Datum a místo konání:          úterý 9. 6. 2015 od 8,30 hod.

Pořadatel:                              Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Ředitel závodu:                      Mgr. Zdeněk Tužil ( tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz )

Hlavní rozhodčí:                    Ing. Jiří Klicpera CSc.  

Velitel trati a technické zajištění: Pavel Žierik  [ zierik.pavel@zsdolniroven.cz  ]

Zdravotní zabezpečení:         RZS Pardubického kraje

Prezentace a konání závodu: Horní Roveň – za prodejnou – areál SDH .

Postup: Nejlepší tři závodníci (závodnice) v každé kategorii budou nominování na finálový závod seriálu ve Vysokém Mýtě dne 27. 9.2015. V případě, že dané místo obsadí již nominovaný závodník, bude nominace podstoupena dalšímu v pořadí v dané kategorii.

Startují:

název

    rok narození

délka závodu

čas startu

1. minižactvo – dívky

2007 - 2008

cca 5 minut

8:30 hod.

2. minižactvo - chlapci

2007 - 2008

cca 5 minut

 

3. předžactvo - dívky

2005 - 2006

cca 10 minut

 

4. předžactvo - chlapci

2005 - 2006

cca 10 minut

 

5. mladší žačky - dívky

2003 - 2004

cca 10-15 minut

 

6. mladší žáci - chlapci

2003 - 2004

cca 10-15 minut

 

7. starší žačky - dívky

2001 - 2002

cca 15-20 minut

 

8. starší žáci - chlapci

2001 - 2002

cca 15-20 minut

 

9. kadetky - dívky

1999 - 2000

cca 20-25 minut

 

10. kadeti – chlapci

1999 - 2000  

cca 20-25 minut

 

Kategorie startují postupně za sebou v uvedeném pořadí, časy startů mohou být podle počtu závodníků a stavu trati upraveny. .

 

Přihlášky:                   Předběžným zasláním vyplněné přihlášky E-mailem (ke stažení zde) na adresu:  pavel.zierik@zsdolniroven.c (do 5. 6. 2015) .

Program:        07:30 – 8:30 prezence a výdej startovních čísel

                       08:30 start závodu dle kategorií

                      Hned po ukončení závodu proběhne vyhlášení výsledků.

Ceny:            Ceny pro první tři v pořadí v každé kategorii.

Upozornění:  K závodu budou připuštěni pouze žáci s písemným souhlasem rodičů (součást přihlášky). V místě startu bude zabezpečena zdravotní služba.

Předpis:        Závod se koná podle Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností. Závodníci jsou povinni jet s plnou ochrannou přilbou po celou dobu závodu.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná, účastníkem i zákonným zástupcem podepsaná a pořadateli doručená přihláška (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoliv výhradami).

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  •  závodí se podle Pravidel cyklistiky ČSC
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, a není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu svým jednáním způsobí
  • všechny údaje v přihlášce vyplnil pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů může být ze závodu vyloučen

Pořadatel závodu neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Popis trati:

Trasa travnatý povrch, cca 100 m asfaltový povrch a dlažba.

Trať je sjízdná pro horská kola (biky), ale i trekingová kola. Pomoc při zajištění poskytne SHD Horní Roveň.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy, propozic a programu závodu v případě nepředvídaných událostí.

Uskuteční se několik nominačních závodů, které jsou součástí soutěže „Hledá se vítěz“ jako základní kolo. Na všech závodech budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Na finálový závod se nominují čtyři dosud nenominovaní závodníci (v případě, že se v závodě umístí již nominovaný závodník z předešlého závodu, nominaci na finále pak získá další v pořadí). V případě, že se nominovaný závodník jistě finále nezúčastní, může pořadatel nominovat dalšího závodníka v pořadí příslušné kategorie. Závod je hodnocen do soutěže „Hledá se mistr světa“

Informace:                  http://www.zsroven.cz/projekty/cyklisticky-zavod/ Pavel Žierik,    zierik.pavel@zsdolniroven.cz    607040649

Ředitel závodu: Mgr. Zdeněk Tužil ( tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz )

Oficiální propozice v pdf: propozice Roveň.pdf (600912)

Přihláška a souhlas zákonného zástupce dítěte: přihláška-souhlas zákonného zástupce Roveň.docx (286968)